Září 2022

šachy chodov

V pátek 7. října, ten kdo má odvahu, dostaví se v 17:00 hodin do DDM Chodov do šachové učebny. V tom okamžiku se ale stane vězněm v Bludišti. Vzniklé skupiny poté budou řešit logické úlohy, hrát spoustu šachových partií, ani diagramy chybět nebudou :-) a při troše štěstí...