Tréninky a platby

Tréninky a platby

Platby příspěvků a tréninky 2021-22

Stanovení výše členských příspěvků včetně skladby plateb pro sezónu 2022/23:

 • Důchodci – 800,- Kč (ŠSČR 75, KŠSKV 60, oddíl 665)
 • Studenti +18 – 800,- Kč (ŠSČR 150, KŠSKV 120, oddíl 530)
 • Dospělí – 1.000,- Kč (ŠSČR 150, KŠSKV 120, oddíl 730)
 • Mládež do 18 let – 1.500,- Kč (DDM 600, ŠSČR 75, KŠSKV 60, oddíl 765)

Platba členských příspěvků pro mládež na sezónu 2022/23 činí 1.500,- Kč. První platba ve výši 750,- Kč (z toho je 600,- Kč pro DDM Chodov) je splatná do 30.9.2022. Peníze poukazujte na číslo účtu oddílu 2500251016/2010, VS 1510601, SS rrmmdd narození hráče. Děkujeme :-) .

Druhá platba ve výši 750,- Kč je splatná k 31.1.2023 na stejný účet 2500251016/2010, VS 1510601, SS rrmmdd narození hráče a pod stejným VS a SS. Dospělí platí členské příspěvky ve výši 1.000, resp. 800,- Kč. Splatnost je k 31.1.2023 na účet 2500251016/2010, VS 1510601, SS rrmmdd narození hráče. Děkujeme :-).

Platby za mládež lze pochopitelně uhradit i jednorázově k 30.9.2022.

VS pro platby:

 • 1510601 – členské příspěvky
 • 1510602 – letní tábor
 • 1510603 – MČR mládeže
 • 1510604 – podzimní soustředění
 • 1510605 – M Čech mládeže
 • 1510606 – MČR mládeže rapid
 • 1510607 – MČR mládeže družstev
 • 1510608 – ostatní

Tréninky v DDM Bludiště: 

Úterý

17:00 - 19:00 - trenér M. Eliáš - top skupina (??) 

17:00 - 19:00 - trenér M. Vlasák - přípravka (??)

Čtvrtek

16:45 - 18:00 - trenér P. Stuška - školička (??)

18:00 - 19:45 - trenér P. Stuška - kadeti (??)

Přezuvky v DDM  nutností!