Tréninky a platby

Tréninky a platby

Platby příspěvků a tréninky 2018-19

Stanovení výše členských příspěvků včetně skladby plateb pro sezónu 2018/19:

 • Důchodci – 800,- Kč (ŠSČR 75, KŠSKV 60, oddíl 665)
 • Studenti +18 – 800,- Kč (ŠSČR 150, KŠSKV 120, oddíl 530)
 • Dospělí – 1.000,- Kč (ŠSČR 150, KŠSKV 120, oddíl 730)
 • Mládež do 18 let – 1.400,- Kč (DDM 500, ŠSČR 75, KŠSKV 60, oddíl 765)

Platba členských příspěvků pro mládež na sezónu 2018/19 činí 1.400,- Kč. První platba ve výši 700,- Kč (z toho je 500,- Kč pro DDM Chodov) je splatná do 30.9.2018. Peníze poukazujte na číslo účtu oddílu 2500251016/2010, VS 1510601, SS rrmmdd narození hráče. Děkujeme :-) .

Druhá platba ve výši 700,- Kč je splatná k 31.1.2019 na stejný účet 2500251016/2010, VS 1510601, SS rrmmdd narození hráče a pod stejným VS a SS. Dospělí platí členské příspěvky ve výši 1.000, resp. 800,- Kč. Splatnost je k 31.1.2019 na účet 2500251016/2010, VS 1510601, SS rrmmdd narození hráče. Děkujeme :-).

VS pro platby:

 • 1510601 – členské příspěvky
 • 1510602 – letní tábor
 • 1510603 – MČR mládeže
 • 1510604 – podzimní soustředění
 • 1510605 – M Čech mládeže
 • 1510606 – MČR mládeže rapid
 • 1510607 – MČR mládeže družstev
 • 1510608 – ostatní

Tréninky: 

Úterý

13:30 - 14:30 - 1. ZŠ, trenér M. Eliáš, šachový kroužek 1. stupeň

15:00 - 17:00 - DDM, trenér M. Eliáš - skupina A (Vojíř, Ulč, Červenka, Pech, Wildhaber a Kotlár)

16:00 - 17:00 - DDM, trenér M. Vlasák - školička (Rudertová, Jirků, Ševčenko, Gorbatenko a Mišta)

17:00 - 18:00 - DDM, trenér M.Vlasák - skupina C (Zrůst A., Zrůst L., Czemerys, Francouz, Pomikálek a Petruška)

17:00 - 19:00 - DDM, trenér M. Vlasák - tematické turnaje (Vojíř, Ulč, Červenka, Pech, Kotlár, Wildhaber, Kratochvíl, Zrůst L.)  

 

Čtvrtek

17:00 - 18:30 DDM, trenér P. Stuška - skupina B (Wildhaber, Orava, Štefka, Choma, Kratochvíl, Soukup)

18:30 - 20:00 DDM, trenér P. Stuška - oddílový přebor Bludišťák (skupina A+ dospělí)

Účast v tématickém a oddílovém turnaji je dobrovolná. U tematického turnaje se budou hrát partie na konkrétní zadané zahájení s cílem jej procvičit, u oddílového turnaje mají mladíci možnost hrát s dospělými silnými hráči, kde je cílem postupného nahrazení "starochů" v A-týmu dospělých :-). V obou turnajích se hraje o poháry, medaile a ceny. Jde o dlouhodobé turnaje.

Přezuvky v DDM  nutností a pracovní sešity rovněž!