Tréninky a platby

Tréninky a platby

Platby příspěvků a tréninky 2020-21

Stanovení výše členských příspěvků včetně skladby plateb pro sezónu 2020/21:

 • Důchodci – 800,- Kč (ŠSČR 75, KŠSKV 60, oddíl 665)
 • Studenti +18 – 800,- Kč (ŠSČR 150, KŠSKV 120, oddíl 530)
 • Dospělí – 1.000,- Kč (ŠSČR 150, KŠSKV 120, oddíl 730)
 • Mládež do 18 let – 1.400,- Kč (DDM 500, ŠSČR 75, KŠSKV 60, oddíl 765)

Platba členských příspěvků pro mládež na sezónu 2020/21 činí 1.400,- Kč. První platba ve výši 700,- Kč (z toho je 500,- Kč pro DDM Chodov) je splatná do 30.9.2020. Peníze poukazujte na číslo účtu oddílu 2500251016/2010, VS 1510601, SS rrmmdd narození hráče. Děkujeme :-) .

Druhá platba ve výši 700,- Kč je splatná k 31.1.2021 na stejný účet 2500251016/2010, VS 1510601, SS rrmmdd narození hráče a pod stejným VS a SS. Dospělí platí členské příspěvky ve výši 1.000, resp. 800,- Kč. Splatnost je k 31.1.2020 na účet 2500251016/2010, VS 1510601, SS rrmmdd narození hráče. Děkujeme :-).

Platby za mládež lze pochopitelně uhradit i jednorázově k 30.9.2020.

VS pro platby:

 • 1510601 – členské příspěvky
 • 1510602 – letní tábor
 • 1510603 – MČR mládeže
 • 1510604 – podzimní soustředění
 • 1510605 – M Čech mládeže
 • 1510606 – MČR mládeže rapid
 • 1510607 – MČR mládeže družstev
 • 1510608 – ostatní

Tréninky v DDM Bludiště: 

Úterý

16:00 - 18:00 - trenér M. Eliáš - top skupina (Jiří Ulč, Václav Vojíř, Jakub Červenka, Michal Pech) 

16:00 - 17:30 - trenér M. Vlasák - přípravka (Alexandr Ševčenko, Eliška Rudertová, Pavel Jirků, Jan Jirků)

17:00 - 19:00 - trenér M. Vlasák - kadeti (Tomáš Kratochvíl, Lukáš Zrůst, Aleš Zrůst, Nikola Kůsová)

 

Čtvrtek

16:45 - 18:00 - trenér P. Stuška - školička (Jakub Surý + 4 nováčci )

18:00 - 19:30 - trenér P. Stuška - kadeti (Tomáš Kratochvíl, Lukáš Zrůst, Aleš Zrůst, Nikola Kůsová)

Jednou za 14 dní v pátek se bude hrát oddílový přebor za účasti dospělých hráčů a vybraných mládežníků. Partie budou hrány ve vážném tempu.

Přezuvky v DDM  nutností a pracovní sešity rovněž!