Pilotní projekt „Šachy jako činnostní metoda učení v matematice“

23. 2. 2015

V září 2014 odstartoval na ZŠ Komenského pilotní projekt (reportáž), který si kladl hned několik cílů. Zapojit chodovskou školu do celorepublikového projektu „Šachy do škol“, v rámci něhož byl spuštěn šachový kroužek, který navštěvuje 26 dětí ve věku 6 let. Naučit děti královské hře a získat potencionální zájemce do oddílu. Hlavním cílem však od samotného počátku byla snaha prokázat, že výuka šachu pomáhá dětem lépe zvládat školu, což potvrdilo mnoho studií po celém světě.

Třídní učitelka Iveta Vlasáková v rámci empirického výzkumu došla k závěru, že děti ze šachové třídy (empirická skupina) oproti dětem z druhé třídy (kontrolní skupina) již po půl roce výuky prokázaly výrazný posun při řešení úloh, které byly zaměřeny například na prostorovou orientaci, paměť, sekvenční posloupnost či zrakové vnímání. Zde bychom rádi poděkovali za pomoc Martinu Kocúrovi z BŠŠ Frýdek-Místek. Jestliže v září na počátku výzkumu byly výsledky téměř srovnatelné, pak v únoru nezůstal kámen na kameni. Posuďte sami z malého vzorku dat.

Skupina experimentální kontrolní
Vstupní test (září 2014)
počet bodů 857 861
řešitelé v TOP 10 5 5
počet vyhraných úloh 4 3
Výstupní test (únor 2015)
počet bodů 1223 886
řešitelé v TOP 10 9 1
počet vyhraných úloh 7 0

Manželé Vlasákovi budou po dohodě s ředitelkou školy v projektu pokračovat. Děti, které prokáží zájem o šachy, budou mít navíc možnost navštěvovat od září šachovou školičku. Školní kroužek bude nadále přístupný všem zájemcům z řad dětí a bude primárně sloužit prvotnímu cíli – pomáhat zvládat lépe učivo.

Závěrem bychom rádi poděkovali městu Chodov a Karlovarskému kraji za finanční podporu na pořízení šachových souprav, ZŠ Komenského za poskytnutí prostor a vybavení a Šachovém svazu za základní sadu pracovních sešitů.

Iveta Vlasáková, pedagog a Marcel Vlasák, trenér

Další informace o projektu budou postupně doplňovány