Diplomová práce

21. 4. 2015

V úterý Iveta obhájila svoji diplomovou práci s výsledkem výborně. Blahopřejme a jsme rádi, že máme základní (žulový :-) ) kámen k další práci na projektu, který je plánovaný na pět let a během jeho průběhu budeme zjišťovat, jak velký vliv na školní výsledky, resp. jednotlivé předměty má výuka šachu. V první etapě Iveta prokázala, že šachy skutečně mají vliv na kognitivní procesy u dětí, což je elementární předpoklad pro názor, že šachy patří do školy. Dále se již zaměříme na konkrétní výstupy z učiva matematiky a následně i dalších předmětů. Zatímco kontrolní skupina bude neměnná, u experimentální dojde k jedné změně. Od září vytvoříme podmnožinu, jež vznikne z dětí, které začnou navštěvovat šachovou školičku v oddíle a jejich šachová znalost tak bude v budoucnu výrazně vyšší, než-li tomu bude u žáků navštěvujících „pouze“ kroužek. Relevantnost dat je nezbytná.

Diplomová práce zde.